Електротехнічна лабораторія оформляє результати регламентних випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та пристроїв протоколами в складі технічного звіту, який містить:

  • титульна сторінка – заголовний аркуш на якому зазначаються основні відомості про об’єкт: назва випробувань, адреса, ПІБ та підпис виконавця, гриф затвердження та підпис керівника;
  • зміст;
  • дозвіл на право виконувати роботи підвищеної небезпеки;
  • протоколи вимірювання та випробування розроблені згідно вимог нормативних документів та затверджені центром стандартизації метрології та сертифікації;
  • відомість дефектів, зауважень і рекомендацій;
  • та інші необхідні відомості.

Кожен протокол звіту завіряється підписами виконавців та печаткою електролабораторії. Технічний звіт перевіряється начальником електротехнічної лабораторії і затверджується керівником підприємства. У разі необхідності ми допоможемо відновити ваш технічний звіт з електровимірювань та випробувань за період починаючи з 2002 року.