3,805.60 грн54,100.00 грн

Періодичність вимірювань і випробувань силових трансформаторів:
Під час приймально- здавальних випробувань , П
Два рази на рік, Т
Один раз на три роки, Т
Один раз на шість років , Т
Через 12 років після уведення в експлуатацію для визначення необхідності проведення капітального ремонту, Т
Після капітального ремонту, К
Обсяг вимірювань і випробувань трансформаторів дивітся в таблиці 11 СОУ-Н ЕЕ 20.302:2020

Артикул: Невідомо Категорія:
Випробування силових трансформаторів

Випробування силових трансформаторів проводиться у відповідності до СОУ-Н ЕЕ 20.302:2020:

9.2 П, К Визначення умов увімкнення трансформаторів

Для визначення умов уведення в роботу трансформаторів після капітального ремонту враховують результати вимірювань, виконаних згідно з додатком Е.

9.3 П, К, Т, М Вимірювання опору ізоляції

9.3.1 Опір ізоляції обмоток вимірюють мегаомметром на напругу 2,5 кВ. Найменші допустимі значення опору ізоляції для обмоток оливонаповнених трансформаторів, які вводять в експлуатацію, регламентуються вказівками додатка Д та вимогами документації виробників.
Найменші допустимі значення опору ізоляції для обмоток сухих трансформаторів, які вводять в експлуатацію, за температури ізоляції від 10 °С до 30 °С мають бути не нижчими ніж:

  • для обмоток із номінальною напругою до 1 кВ – 100 МОм;
  • 6 кВ – 300 МОм; понад 6 кВ – 500 МОм.

Найменші допустимі значення опору ізоляції, за яких дозволяється уведення трансформаторів у роботу після капітального ремонту, регламентуються вказівками додатка Е.
Під час експлуатації значення опору ізоляції не нормується, але його необхідно враховувати під час комплексного розгляду результатів усіх вимірювань ізоляції та порівнювати з раніше одержаним.
Вимірювання опору ізоляції обмоток виконують за температури iзоляцiї, оС:

  • для трансформаторiв на напругу до 35 кВ – не нижче ніж 5;
  • для трансформаторiв на напругу від 110 кВ до 150 кВ – не нижче ніж 10;
  • для трансформаторiв на напругу від 220 кВ до 750 кВ – близької до температури, зазначеної в паспорті (різниця не більша ніж 5 ºС, але не нижче ніж 20 ºС.

9.3.2 Опір ізоляції ярмових балок, пресувальних кілець і доступних стяжних шпильок трансформаторів вимірюють за необхідності, у разі огляду або ремонту активної частини, мегаомметром на напругу 1,0 кВ. Значення опору ізоляції має бути не менше ніж 0,5 МОм.

9.4 П, К,Т, М Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат

Величину tg ізоляції обмоток трансформаторів, які вводять в експлуатацію, вимірюють згідно з схемами виробника. Вимірювання проводять для силових трансформаторів на напругу 35 кВ потужністю 10000 кВ·А і більше та для всіх трансформаторів на напругу 110 кВ і вище.
Найбільші допустимі значення tg ізоляції для обмоток трансформаторів, які вводять в експлуатацію, регламентуються вказівками додатку Д та вимогами документації виробників.
Для трансформаторів, які пройшли капітальний ремонт, найбільші допустимі значення tg наведено в додатку Е.
Під час експлуатації вимірювання tg проводять в трансформаторах на напругу 110 кВ і вище.
Під час експлуатації значення tg не нормується, але його необхідно враховувати під час комплексного розгляду результатів усіх вимірювань ізоляції і порівнювати з раніше одержаним.

9.5 П, К Випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти

Випробовувати підвищеною напругою ізоляцію обмоток разом із вводами оливонаповнених трансформаторів під час уведення їх в роботу і після капітальних ремонтів без заміни обмоток та ізоляції не обов’язково.
Під час ремонту з повною заміною обмоток усіх типів трансформаторів випробування підвищеною напругою обов’язкове. Значення випробувальної напруги повинне дорівнювати значенню, наведеному в паспорті трнасформатора.
Під час ремонту з частковою заміною ізоляції або під час реконструкції значення випробувальної напруги повинне дорівнювати 0,9 від значення, наведеного в паспорті трансформатора.
Випробування ізоляції обмоток сухих трансформаторів є обов’язковим під час уведення в експлуатацію і капітального ремонту і його проводять за нормами згідно з таблицею 12.

9.6 П, К,Т Вимірювання втрат неробочого ходу за зниженої напруги

Вимірювання проводять у трансформаторах потужністю 1000 кВ·А і більше за напругою (що підводиться до обмотки низької напруги) і за схемами, які наведено в паспорті трансформатора.
Для однофазних трансформаторів під час введення їх в роботу виміряне значення втрат НХ не повинне відрізнятися від паспортних даних більше ніж на 10 %.
Співвідношення втрат по фазах для трифазних трансформаторів під час уведення їх в експлуатацію та в роботі не має відрізнятися від паспортних співвідношень більше ніж на 5 %.
В експлуатації значення втрат НХ не нормується.

9.7 П, К, Т Вимірювання опору обмоток постійному струму

9.8 П, К Перевірка коефіцієнта трансформації

9.9 П, К Перевірка групи з’єднання обмоток трифазних трансформаторів і полярності виводів однофазних трансформаторів

9.10 П, К, М Вимірювання опору короткого замикання трансформатора
9.11 П, К, Т Перевірка роботи пристроїв перемикання
9.12 П, К, Т, М Перевірка дії допоміжних елементів
9.14 П, К, Т Перевірка систем охолодження
9.15 П, К, Т, М Вимірювання характеристик трансформаторної оливи
9.16 П, К, М Оцінювання вологості твердої ізоляції
9.17 П, К, Т Випробування вводів
9.18 П, К Випробування вбудованих трансформаторів струму
9.19 П, К Випробування трансформаторів увімкненням на номінальну напругу

Напруга

до 11 кВ, до 35 кВ, від 110 до 220 кВ

Потужність

до 320 кВА, до 1600 кВА, вище 1600 кВА, до 80 МВА

Одиниця вимірювання

шт