100.00 грн

Згідно Додатку 10 до пункту 19.1.3 Правил експлуатації електрозахисних засобів періодичність випробувань покажчиків напруги для фазування становить 1 раз на 12 місяців.

Випробування покажчиків напруги для фазування

23.3.1. Електричні експлуатаційні випробування покажчиків напруги для фазування необхідно проводити в такому обсязі:

– виконати перевірку покажчиків за схемами збігу та зустрічного ввімкнення фаз;

– випробувати підвищеною напругою робочі, ізолювальні частини, а також з’єднувальний провід.

23.3.2. Електричні експлуатаційні випробування покажчиків напруги для фазування повинні проводитись за такими схемами:

– збігу фаз, – коли обидва контактні електроди покажчика приєднують до високовольтного трансформатора згідно з рисунком 3, а;

– зустрічного увімкнення фаз, – коли кожний з контактних електродів покажчика приєднують до виводів трансформатора.

Під час проведення перевірки покажчиків необхідно фіксувати значення напруги порога спрацьовування, які повинні відповідати вимогам пункту 9.2.3 цих Правил.

23.3.3. Під час проведення електричних випробувань робочої та ізолювальної частин покажчика напруги для фазування значення випробної напруги необхідно вибирати згідно з вимогами пунктів 9.2.4 і 9.2.5 цих Правил і прикладати її:

– до контактного електрода і до елемента з’єднання робочої та ізолювальної частин – у разі випробування поздовжньої ізоляції робочих частин покажчика;

– до металевого з’єднання і електропровідного бандажа, накладеного біля обмежувального кільця, – у разі випробування поздовжньої ізоляції ізолювальних частин покажчика.

23.3.4. Перевірку ізоляції гнучкого з’єднувального провода покажчиків напруги для фазування необхідно проводити за такою методикою:

– для покажчиків до 20 кВ – з’єднувальний провід необхідно занурити у ванну з водою так, щоб відстань між металевими наконечниками з’єднання з полюсом і рівнем води у ванні становила від 60 до 70 мм, і прикласти випробну напругу до контактного електрода і до корпусу металевої ванни;

– для покажчиків від 35 до 110 кВ – з’єднувальний провід необхідно, окремо від покажчика, занурити у ванну з водою так, щоб рівень води був на 50 мм нижче металевих наконе- чників, і один з виводів трансформатора приєднати до металевих наконечників гнучкого провода, а другий – до корпусу металевої ванни або до електрода, зануреного у воду. Значення випробної напруги та тривалість випробувань з’єднувального проводу повинні відповідати вимогам пункту 9.2.6 цих Правил.

Одиниця вимірювання

шт