31.20 грн

Випробування підвищеною напругою є основним і обов’язковим видом випробування для всіх видів ізоляції.

Прикладання підвищеної напруги до випробувального устаткування дозволяє виявити дефекти ізоляції, які не можна виявити не одним іншим видом випробувань.

Якщо ізоляція електрообладнання витримує підвищену напругу, яка значно перевищує номінальну, можна бути впевненим, що ізоляція буде витримувати не тільки номінальну напругу, але і можливі при експлуатації перенапруги.

Доступно за замовленням

Додаток 2 до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів

Таблиця 48. Мінімально допустимий опір ізоляції електроустановок, апаратів, вторинних кіл та електропроводки

Найменування випробного елементаНапруга мегаомметра, ВЗначення опору ізоляції, МОмВказівки
6. Вторинні кола розподільних пристроїв, щитів і струмопроводів1000-25000,5Вимірювання слід здійснювати для кожної секції розподільного пристрою. За можливості такі вимірювання дозволяється виконувати одночасно з випробуванням електроустановок силових та освітлювальних кіл, приєднаних до пристроїв, щитів або струмопроводів
7. Вторинні кола керування, захисту, вимірювання, автоматики, сигналізації, телемеханіки, особливо відповідальних вторинних кіл тощоУ схемах керування, захисту, вимірювання, автоматики, сигналізації та телемеханіки допускається не проводити вимірювання опору ізоляції, якщо для перевірки потрібен значний обсяг підготовчих робіт і ці кола захищені запобіжниками або розчіплювачами, що мають обернено залежні від сили струму характеристики. Перевірку стану таких кіл, приладів і апаратів необхідно здійснювати шляхом ретельного зовнішнього огляду не рідше ніж один раз на рік. У разі заземленої нейтралі огляд здійснюється одночасно з перевіркою спрацьовування захисту відповідно до пункту 4 таблиці 27 додатка 1 до цих Правил
7.1. Шинки постійного струму і напруги на щиті керування та у розподільних пристроях (особливо відповідальні вторинні кола) 1000-2500 0,5Випробування слід проводити при від’єднаних вторинних колах
7.2. Кожне приєднання вторинних кіл і кіл живлення приводів вимикачів та роз’єднувачів 1000-2500

0,5 – в електро-установках до 1 кВ,
1,0 – в електро-установках понад 1 кВ

Випробування слід здійснювати на всіх приєднаних апаратах (котушки приводів, контактори, реле, прилади, вторинні обмотки ТС та ТН тощо)
7.3. Кола керування, захисту, автоматики і збудження машин постійного струму напругою до 1,0 кВ, приєднаних до силових кіл  1000-2500 0,5 – в електро-установках до 1 кВ,
1,0 – в електро-установках понад 1 кВ
Значення опору ізоляції кіл напруги до 60 В, що нормально живляться від окремого джерела, вимірюється мегаомметром на 500 В і повинно бути не нижче ніж 0,5 МОм

8. Вторинні кола, які містять пристрої з мікроелектронними елементами, що розраховані на робочу напругу, В:

до 30
30 – 60 понад 60

100

250

500

1,0

1,0

1,0

Вимірювання опору ізоляції здійснювати згідно з указівками підприємства-виробника і за необхідності ужити додаткових заходів (закорочувати окремі елементи, ділянки схеми тощо)

 

Одиниця вимірювання

один вимір