200.00 грн5,000.00 грн

Випробування ізоляції кабельних ліній підвищеною напругою дозволяє переконатися в наявності необхідного запасу міцності ізоляції та відсутності дефектів.

Величина випробувальної напруги для кожного виду кабелю визначається встановленими нормами ПУЕ та ПТЕЕС.

Кабель вважається таким, що витримав електричне випробування підвищеною напругою в тому випадку, якщо не було пробою, перекриття по поверхні, поверхневих розрядів, збільшення струму витоку вище нормованого значення, наявності місцевих збільшень температур від діелектричних втрат.

Артикул: Невідомо Категорія:

Випробування кабельних ліній напругою до 10 кВ

Випробування кабельних ліній проводиться відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС)

Додаток 1
Таблиця 5. Кабельні лінії

Найменування перевіркиВид перевіркиНормативе значенняВказівки
Визначення відсутності обривів оболонок і жил кабелів та фазування кабельних ліній (КЛ)К, ПВиконують до початку високовольтних випробувань, після монтажу, перемонтажу муфт або перез’єднання жил кабелю (за необхідності)Обов’язковим є вимірювання перехідного опору електричного контакта
Вимірювання значення опору ізоляції:К, Птривалість вимірювання 1 хв.Вимірювання проводять мегаомметром на напругу 2500 В до і після випробувань підвищеною напругою. Мета випробування – встановити відсутність КЗ в кабелі
а) кабелі напругою понад 1 кВЗначення опору ізоляції не нормується (порівнюється з попереднім значенням).
б) кабелі напругою до 1 кВЗначення опору ізоляції повинно бути не нижче ніж 0,5 МОм
Випробування підвищеною напругою:К, П

Випробування кабелів напругою до 1 кВ може проводитися мегаомметром на напругу 2500 В протягом 1 хв.Дозволяється проводити випробування ізоляції кабелів напругою 110 кВ – 150 кВ шляхом увімкнення КЛ на номінальну напругу.

Тривалість випробування визначають за згодою споживача і підприємства-виробника, але не більше ніж 24 год.

У період випробування кожної фази, періодично і на останній хвилині випробування за показами міліамперметра визначають значення струму витоку.

Якщо під час випробування струм витоку наростатиме або з’являться поштовхи струму, то тривалість випробування слід збільшити у два рази. Абсолютне значення струму витоку не є бракувальним показником.

КЛ із задовільною ізоляцією мають стабільні значення струму витоку: КЛ з паперовою ізоляцією напругою до 10 кВ – 300 мкА, напругою 20 кВ – 35 кВ – 800 мкА, за коефіцієнта асиметрії по фазах до 2,5.

Для коротких КЛ (довжиною до 100 м) напругою 3 кВ – 10 кВ без з’єднувальних муфт допустимі значення струму витоку не повинні перевищувати 2 мкА – 3 мкА на 1 кВ значення випробної напруги.

При цьому коефіцієнт асиметрії струмів витоку по фазах не повинен перевищувати 8 – 10 за умови, що абсолютні значення струму не перевищують допустимі.

За наявності в мережі 6 кВ – 35 кВ засобів неперервного діагностування стану ізоляції силових кабелів під робочою напругою (наприклад, за частковими пробоями) випробування кабелів можуть проводитися лише у разі незадовільних результатів їх контролю під робочою напругою.

Допускається розпорядженням технічного керівника споживача за погодженням з електропередавальною організацією (основним споживачем) встановлювати інші значення випробної напруги та періодичності випробувань: для живильних КЛ з кількістю з’єднувальних муфт, більшою ніж 10 на 1 км довжини;  для КЛ напругою 6 кВ – 35 кВ з терміном експлуатації більше ніж 15 років; для кабелів, які підлягають реконструкції та виведенню з роботи в найближчі 5 років.
Позапланові випробування проводяться після проведення ремонтних робіт на КЛ

а) випробування випрямленою напругоюЗначення випробної випрямленої напруги приймають згідно з таблицею 9 додатка 2 до цих Правил, з урахуванням місцевих умов роботи силових КЛ.
Тривалість випробування в процесі експлуатації 5 хв.
б) випробування змінною напругою наднизької частоти 0,1 Гц спеціальної форми “косинусний прямокутник”К, ПЗначення випробної змінної напруги наведені в таблиці 10 додатка 2 до цих Правил. Тривалість випробування в процесі експлуатації 15 хв.Ці випробування рекомендується проводити замість випробування підвищеною випрямленою напругою (особливо для кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену) на підставі аналізу технічної можливості, за рішенням технічного керівника споживача.
в) періодичність випробувань підвищеною напругоюПеріодичність випробування КЛ встановлюється відповідно до таблиці 11 додатка 2 до цих Правил.
Вимірювання значення навантаження і перевантаження КЛ МЗначення навантаження і перевантаження кабелів мають відповідати вимогам цих Правил і вимогам підприємств- виробниківНеобхідно проводити в період максимальної навантаження лінії
Вимірювання сили струму розподілу між одножильними кабелями МНерівномірність значень сили струму розподілу між одножильними кабелями має бути не більшою ніж 10 % (особливо, якщо це може призвести до перевантаження окремих фаз).
Виконують за результатами контрольних вимірювань сили струму та в разі різкої зміни режимів роботи мережі

Періодичність випробувань кабельних ліній. Таблиця 11 додатка 2 до ПТЕЕС

Тип кабельних лінійХарактеристика стануПеріодичність випробувань
КЛ напругою до 1 кВПісля прокладенняПеред увімкненням
Після ремонтуПеред увімкненням
КЛ напругою 2 кВ – 10 кВ з гумовою ізоляцієюПісля прокладенняПеред увімкненням
У стаціонарних установкахОдин раз на рік
У сезонних установкахПеред настанням сезону
КЛ напругою 2 кВ – 35 кВ (незалежно від типу ізоляції)Усі КЛ протягом перших двох років експлуатаціїОдин раз на рік
КЛ, які не пошкоджувалися під час випробувань протягом перших двох років експлуатаціїOдин раз на2 – 3 роки
Силові КЛ живлення і розподільні силові КЛ, що живлять особливо відповідальних споживачівОдин раз на рік
КЛ з великою ймовірністю механічних і корозійних пошкоджень, на трасах яких (або поблизу їх) виконувалися або виконуються будівельні роботи;
КЛ з дефектами;
КЛ, на яких в перші два роки експлуатації були пошкодження під час випробування
Один раз на рік
КЛ у закритих трасахОдин раз на 3 роки
КЛ, приєднані до агрегату (незалежно від типу ізоляції)Під час ремонту агрегатівПісля ремонту агрегату, перед увімкненням у роботу

 

Одиниця вимірювання

шт

Напруга

до 1 кВ, до 10 кВ