2,000.00 грн

Випробування ізоляції кабельних ліній підвищеною напругою дозволяє переконатися в наявності необхідного запасу міцності ізоляції та відсутності дефектів.

Величина випробувальної напруги для кожного виду кабелю визначається встановленими нормами ПУЕ та ПТЕЕС.

Кабель вважається таким, що витримав електричне випробування підвищеною напругою в тому випадку, якщо не було пробою, перекриття по поверхні, поверхневих розрядів, збільшення струму витоку вище нормованого значення, наявності місцевих збільшень температур від діелектричних втрат.

Випробування кабельних ліній напругою до 10 кВ

Випробування кабельних ліній проводиться відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС)

Таблиця 5. Кабельні лінії

Найменування перевірки Вид перевірки Нормативе значення Вказівки
Визначення відсутності обривів оболонок і жил кабелів та фазування кабельних ліній (КЛ) К, П Виконують до початку високовольтних випробувань, після монтажу, перемонтажу муфт або перез’єднання жил кабелю (за необхідності) Обов’язковим є вимірювання перехідного опору електричного контакта
Вимірювання значення опору ізоляції: К, П тривалість вимірювання 1 хв. Вимірювання проводять мегаомметром на напругу 2500 В до і після випробувань підвищеною напругою. Мета випробування – встановити відсутність КЗ в кабелі
а) кабелі напругою понад 1 кВ Значення опору ізоляції не нормується (порівнюється з попереднім значенням).
б) кабелі напругою до 1 кВ Значення опору ізоляції повинно бути не нижче ніж 0,5 МОм
Випробування підвищеною напругою: К, П

Випробування кабелів напругою до 1 кВ може проводитися мегаомметром на напругу 2500 В протягом 1 хв.

Дозволяється проводити випробування ізоляції кабелів напругою 110 кВ – 150 кВ шляхом увімкнення КЛ на номінальну напругу.

Тривалість випробування визначають за згодою споживача і підприємства-виробника, але не більше ніж 24 год.

У період випробування кожної фази, періодично і на останній хвилині випробування за показами міліамперметра визначають значення струму витоку.

Якщо під час випробування струм витоку наростатиме або з’являться поштовхи струму, то тривалість випробування слід збільшити у два рази. Абсолютне значення струму витоку не є бракувальним показником.

КЛ із задовільною ізоляцією мають стабільні значення струму витоку: КЛ з паперовою ізоляцією напругою до 10 кВ – 300 мкА, напругою 20 кВ – 35 кВ – 800 мкА, за коефіцієнта асиметрії по фазах до 2,5.

Для коротких КЛ (довжиною до 100 м) напругою 3 кВ – 10 кВ без з’єднувальних муфт допустимі значення струму витоку не повинні перевищувати 2 мкА – 3 мкА на 1 кВ значення випробної напруги.

При цьому коефіцієнт асиметрії струмів витоку по фазах не повинен перевищувати 8 – 10 за умови, що абсолютні значення струму не перевищують допустимі.

За наявності в мережі 6 кВ – 35 кВ засобів неперервного діагностування стану ізоляції силових кабелів під робочою напругою (наприклад, за частковими пробоями) випробування кабелів можуть проводитися лише у разі незадовільних результатів їх контролю під робочою напругою.

Допускається розпорядженням технічного керівника споживача за погодженням з електропередавальною організацією (основним споживачем) встановлювати інші значення випробної напруги та періодичності випробувань: для живильних КЛ з кількістю з’єднувальних муфт, більшою ніж 10 на 1 км довжини; для КЛ напругою 6 кВ – 35 кВ з терміном експлуатації більше ніж 15 років; для кабелів, які підлягають реконструкції та виведенню з роботи в найближчі 5 років.

 Позапланові випробування проводяться після проведення ремонтних робіт на КЛ

а) випробування випрямленою напругою Значення випробної випрямленої напруги приймають згідно з таблицею 9 додатка 2 до цих Правил, з урахуванням місцевих умов роботи силових КЛ.
Тривалість випробування в процесі експлуатації 5 хв.
б) випробування змінною напругою наднизької частоти 0,1 Гц спеціальної форми “косинусний прямокутник” К, П Значення випробної змінної напруги наведені в таблиці 10 додатка 2 до цих Правил. Тривалість випробування в процесі експлуатації 15 хв.Ці випробування рекомендується проводити замість випробування підвищеною випрямленою напругою (особливо для кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену) на підставі аналізу технічної можливості, за рішенням технічного керівника споживача.
в) періодичність випробувань підвищеною напругою Періодичність випробування КЛ встановлюється відповідно до таблиці 11 додатка 2 до цих Правил.
Вимірювання значення навантаження і перевантаження КЛ  М Значення навантаження і перевантаження кабелів мають відповідати вимогам цих Правил і вимогам підприємств- виробників Необхідно проводити в період максимальної навантаження лінії
Вимірювання сили струму розподілу між одножильними кабелями  М

Нерівномірність значень сили струму розподілу між одножильними кабелями має бути не більшою ніж 10 % (особливо, якщо це може призвести до перевантаження окремих фаз).

Виконують за результатами контрольних вимірювань сили струму та в разі різкої зміни режимів роботи мережі

Періодичність випробувань кабельних ліній. Таблиця 11 додатка 2 до ПТЕЕС

Тип кабельних ліній Характеристика стану Періодичність випробувань
КЛ напругою до 1 кВ Після прокладення Перед увімкненням
Після ремонту Перед увімкненням
КЛ напругою 2 кВ – 10 кВ з гумовою ізоляцією Після прокладення Перед увімкненням
У стаціонарних установках Один раз на рік
У сезонних установках Перед настанням сезону
КЛ, приєднані до агрегату (незалежно від типу ізоляції) Після прокладення Перед увімкненням
Під час ремонту агрегатів Після ремонту агрегату, перед увімкненням у роботу

 

Одиниця виміру

шт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже замовили цю послугу, можуть залишати відгуки.