50.00 грн100.00 грн

Терміни випробувань діелектричних бот та діелектричних калош на всі класи напруг – 1 раз на 36 місяців, діелектричних калош до 1 кВ – 1 раз на 12 місяців.

Випробування спеціального діелектричного взуття повинно проводитись за методикою, наведеною в пункті 27.1.2 Правил експлуатації електрозахисних засобів.

На засоби захисту, що пройшли випробування, проставляється штамп (наклеюєтся бирка), крім того, замовнику видається протокол випробувань за формою, наведеною в додатку 4 до Правил експлуатації електрозахисних засобів.

Випробування діелектричних бот та калош

Випробування діелектричних бот проводиться у відповідності до Правила експлуатації електрозахисних засобів. ДНАОП 1.1.10-1.07-01.

27. Діелектричні засоби захисту. Випробування

27.1. Діелектричні рукавички. Випробування

27.1.1. В процесі експлуатації необхідно проводити електричні випробування діелектричних рукавичок, що не мають механічних пошкоджень.

27.1.2. Діелектричні рукавички необхідно 1 раз на 6 міс. випробовувати протягом 60 с підвищеною напругою 6 кВ за такою методикою: рукавички необхідно занурити у металеву посудину з водою, що має температуру плюс (25 ± 10) °С, налити також всередину рукавичок воду, рівень якої як ззовні, так і всередині рукавичок повинен бути на 50 мм нижче їхнього верхнього краю. При цьому краї рукавичок, що виступають, повинні бути сухими. Один вивід випробного трансформатора необхідно з’єднати з посудиною і заземлити, а всередину рукавичок занурити електрод, з’єднаний з другим виводом трансформатора через міліамперметр. Струм, що у цьому разі протікатиме через рукавичку, не повинен перевищувати 6 мА.

Рукавичку відбраковують, якщо струм, що протікає через неї, перевищує 6 мА, або у разі різких коливань стрілки міліамперметра.
У разі пробою вимикають коло дефектної рукавички або всю установку.
Після закінчення випробувань діелектричні рукавички необхідно просушити.

27.2. Спеціальне діелектричне взуття. Випробування

27.2.1. В процесі експлуатації діелектричні калоші повинні випробовуватись протягом 60 с напругою:
– 3,5 кВ – калоші з маркуванням Ен – для захисту від напруги до 1000 В;
– 15 кВ – калоші з маркуванням Ев та боти – для захисту від напруги понад 1000 В.
Струми, що у цьому разі протікають через вироби, не повинні перевищувати:
– 2 мА – для калош до 1000 В;
– 7,5 мА – для калош та ботів понад 1000 В.
Випробування спеціального діелектричного взуття повинно проводитись за методикою, наведеною в пункті 27.1.2 Правил. (Дивіться вище у розділі 27.2 Діелектричні рукавички. Випробування).
Під час проведення випробувань рівень води як ззовні, так і всередині горизонтально установлених виробів повинен бути нижче борту калош на 20 мм і нижче краю закоту ботів на 50 мм.

Одиниця вимірювання

пара (2шт), шт