249.00 грн

Так як відмова ОПН (обмежувач перенапруг нелінійний) може привести до серйозної аварії в системі електропостачання, то нормативні документи вимагають періодичних профілактичних випробувань обмежувачів.

На підставі результатів таких випробувань може бути зроблений висновок про придатність або непридатність ОПН до подальшої експлуатації

Доступно за замовленням

ІНСТРУКЦІЯ
із застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг в електроустановках напругою 6-750 кВ

VI. Випробування обмежувачів перенапруг нелінійних

6.1. Під час експлуатації ОПН повинні проводитись вимірювання і випробування відповідно до СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007.

6.2. Обсяг і періодичність вимірювань і випробувань нелінійних обмежувачів перенапруги (ОПН) повинні відповідати:

до монтажу – пунктам 6.3, 6.6 та 6.7 цього розділу;

після монтажу до увімкнення під робочу напругу – пунктам 6.3, 6.4, 6.6 та 6.7 цього розділу;

через 3 – 4 роки після першого увімкнення під робочу напругу – пункту 6.10 цього розділу;

під час експлуатації – пункту 6.10 цього розділу (під робочою напругою) через кожні шість місяців у перші два роки експлуатації, а в наступні роки:

один раз на рік перед початком грозового сезону – для ОПН напругою 110-750 кВ;

в обсязі та з періодичністю, зазначеними в заводській документації з експлуатації, але не менше одного разу на чотири роки – для ОПН на номінальну напругу до 35 кВ;

під час планових випробувань або під час виведення в ремонт обладнання, яке захищається, один раз на шість років – пунктам 6.4 та 6.6 цього розділу;

у процесі поточної експлуатації (бажано в кінці грозового сезону один раз на рік) – пункту 6.10 цього розділу;

позачергові контрольні випробування після випадків частих спрацьовувань (10 і більше разів на фазу) за показниками реєструвальних пристроїв – пунктам 6.3, 6.7 або 6.10 цього розділу (якщо відсутні з цього приводу окремі вимоги підприємств-виробників).

6.3. Вимірювання опору ізоляції ізольованої основи або ізольованого виводу ОПН повинно здійснюватись мегомметром на напругу 2,5 кВ. Значення опору ізоляції між ізольованим виводом і нижчим фланцем ОПН повинне бути не менше ніж 10 МОм під час приймально-здавальних випробувань і не менше ніж 1 МОм в експлуатації.

6.4. Вимірювання струму провідності ОПН під робочою напругою виконують відповідно до вимог технічної документації підприємств-виробників.

6.5. Значення припустимого струму провідності має визначатися за даними підприємств-виробників. Зняття ОПН з експлуатації має виконуватись у випадку перевищення на 50 % значення виміряного току над наведеним у паспорті підприємств-виробників на цей ОПН.

6.6. Електричну міцність ізольованого виводу за його наявності на вимкнутій від напруги мережі ОПН вимірюють плавним підйомом випробувальної напруги змінного струму промислової частоти до 10 кВ без витримки часу.

6.7. Вимірювання струму провідності має виконуватись з урахуванням пункту 6.11 цього розділу за температури навколишнього повітря вище 5 °С у суху погоду пристроями, які дозволяють виконати такі вимірювання, уникаючи похибок, викликаних формою випробувальної напруги.

6.8. Виміряні після монтажу ОПН до увімкнення під робочу напругу значення струму провідності не повинні відрізнятися більше ніж на 20 % від значень, виміряних на підприємствах-виробниках і наведених у паспорті.

6.9. Результати вимірювань струму провідності ОПН повинні порівнюватися з початковими даними попередніх вимірювань, а також зі значеннями струму провідності сусідніх фаз.

6.10. Контроль за станом ОПН виконують у суху погоду з використанням тепловізорів і довгохвильових пірометрів з розрізнювальною здатністю в 0,1 °С.

6.11. Під час міжремонтних випробувань у разі задовільних результатів тепловізійного контролю перевірка стану ОПН згідно з пунктом 6.7 цього розділу не здійснюється.

6.12. Випробувальна напруга під час проведення випробувань повинна відповідати ГОСТ 13109-97. Якщо параметри випробувальної напруги не відповідають цьому документу, результати випробувань не можуть бути визнані дійсними.

6.13. Для вимірів струмів провідності ОПН мають бути застосовані джерела живлення з фіксованими параметрами якості напруги. Перед початком вимірювань струму провідності повинна бути виконана перевірка випробувального устаткування на якість напруги.

6.14. У разі виявлення дефектів ОПН, які пов’язані з внутрішніми його несправностями, розкриття та детальне розбирання ОПН повинні проводитись тільки в присутності представників підприємств-виробників, де був виготовлений цей ОПН.

6.15. При періодичних випробуваннях ізоляції устаткування підстанції підвищеною напругою ОПН мають бути відключені, щоб уникнути їх пошкодження.

Одиниця вимірювання

один вимір