108.85 грн

Вимірювання опору петлі фаза нуль в установках напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю.

Перевірка узгодження параметрів петлі фаза нуль з характеристиками захисних апаратів дозволяє зробити висновок про правильність вибору апарату захисту.

При неузгодженні параметрів і наявності несправності, звичайне коротке замикання може стати причиною не тільки несправності електрообладнання, ураження електричним струмом, а й причиною виникнення загоряння та пожежі.

Доступно за замовленням

Навіщо електролабораторії проводити вимірювання опору петлі фаза нуль?

Електролабораторія проводить вимірювання струмів однофазних замикань з метою перевірки часових параметрів спрацьовування апаратів захисту при короткому замиканні в електроустановках до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю. Апаратом захисту називають апарат, який автоматично вимикає захищуване електричне коло при ненормальних (аварійних) режимах.

Якщо час відключення відповідає нормам ПУЕ і ПТЕЕС, то вважається що його досить для забезпечення захисту при електричному контакті людей або тварин з відкритими провідними частинами, які знаходяться під напругою внаслідок пошкодження ізоляції. Час спрацювання апарата захисту залежить від величини струму однофазного короткого замикання. Ця величина повинна забезпечувати нормований час відключення пошкодженої ділянки петлі захисним апаратом в межах зазначених у Правилах улаштування електроустановок. Відповідність виміряного струму короткого замикання вимогам нормованого часу відключення захисного апарату, визначається за його часострумової характеристиці.

У розділі 3.1 ПУЕ «Захист електричних мереж напругою до 1 кВ» докладно описана сфера застосування, вимоги, вибір і місця установки апаратів захисту.


Коли проводиться вимірювання опору петлі фаза нуль?

Значення повного опору петлі фаза нуль (або сили струму однофазного замикання) повинно задовольняти вимогам ПУЕ. Вимірювання петлі фаза нуль повинні проводиться не рідше одного разу на 6 років. Під час експлуатації та після включення нових споживачів опір вимірюється лише на ПЛ. Перевірка значення повного опору петлі фаза нуль (або сили струму однофазного замикання) здійснюється також при змінах в електроустановках, які впливають на значення опору петлі фаза нуль.

Примітка 3 до табліці 27 ПТЕЕС: Міжремонтні перевірки та вимірювання повного опору петлі “фаза-нуль” проводяться не рідше ніж один раз на 3 роки.


ПУЕ. Розділ 1. Загальні правила.

Пристрої що заземлюють

1.8.205. Вимірювання опору петлі фаза нуль в електроустановках напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю.

Перевірку проводять одним з наступних способів:

– Безпосереднім вимірюванням струму однофазного замикання на корпус або нейтральний провідник за допомогою спеціальних приладів;

– Виміром повного опору петлі фаза нуль з наступним обчисленням струму однофазного замикання.

Кратність струму однофазного замикання на землю по відношенню до номінального струму запобіжника або автоматичного вимикача повинна бути не менше значення, зазначеного в розділі 3.1 цих Правил.

Одиниця вимірювання

лінія