18.53 грн

Перевірка опору ізоляції проводів і кабелів дуже важливо на всіх об’єктах, оскільки дозволяє оцінити стан проводів, кабелів та електрообладнання в цілому.

Вимір опору ізоляції входить практично в кожен комплекс робіт, що проводяться фахівцями нашої електролабораторії, оскільки саме технічний звіт з протоколом вимірювання опору ізоляції в першу чергу потрібно встановленими нормами ПУЕ та ПТЕЕС

Доступно за замовленням

Вимірювання опору ізоляції проводів і кабелів на відповідність нормам

Вимірювання опору ізоляції проводів і кабелів проводиться відповідно Додатоку 1 та 2 до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів

Додаток 1

до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів

Таблиця 27. Електроустановки, апарати, вторинні кола, норми випробування яких не наведені в таблицях 1 – 26 цього додатка, та електропроводка на напругу до 1 кВ

Найменування перевірки Вид перевірки Нормативне значення Вказівки
1. Вимірювання значення опору ізоляції К, М Значення опору ізоляції повинні бути не менше наведених у таблиці 48 додатка 2 до цих Правил Вимірюють опір ізоляції кожної із груп електрично не зв’язаних вторинних кіл приєднання (вимірювальні кола, кола оперативного струму, кола сигналізації тощо) відносно “землі” та інших груп кіл, а також між жилами контрольних кабелів особливо відповідальних вторинних кіл
3. Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц: К, М Тривалість випробування – 1 хв. Значення випробної напруги – 1,0 кВ.
б) ізоляції силових та освітлювальних електропроводок К, М Електропроводка на напругу до 1 кВ від розподільних пунктів до електроприймачів випробується відповідно до вказівок таблиці 48 додатка 2 до цих Правил

 

Додаток 2

до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів

Таблиця 48. Мінімально допустимий опір ізоляції електроустановок, апаратів, вторинних кіл та електропроводки

Найменування випробного елемента Напруга мегаомметра, В Значення опору ізоляції, МОм Вказівки що до перевірки опору ізоляції проводів і кабелів
5. Силові й
освітлювальні електропроводки
1000 0,5

Значення опору ізоляції при знятих плавких вставках вимірювати на ділянці між суміжними запобіжниками або за останніми запобіжниками між будь-яким проводом та землею, а також між двома будь-якими проводами. Під час вимірювання опору ізоляції в силових колах повинні бути вимкнуті електроприймачі, прилади тощо.

Під час вимірювання опору ізоляції в освітлювальних колах лампи повинні бути викручені, а штепсельні розетки та вимикачі приєднані.

Значення опору ізоляції електропроводки в особливо небезпечних приміщеннях слід вимірювати не рідше ніж один раз на рік, в вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах, а також в приміщеннях з масовим перебуванням людей – один раз на 3 роки, в інших випадках (крім житлових будинків) – один раз на 6 років.

Для населення вимірювання опору ізоляції проводиться при вводі мережі електричного освітлення в роботу або у разі її реконструкції. Надалі – на вимогу споживача

 

Одиниця вимірювання

один вимір