449.30 грн

Виконання заземлювальних пристроїв у конкретних умовах електроустановки повинне відповідати проектові, а також вимогам ПУЕ, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 10434, ГОСТ 17441, ГКД 34.20.507, СОУ-Н ЕЕ 20.302.

Параметри які характеризують заземлювальні пристрої (ЗП):

  • опір (якщо виконано за нормами на опір);
  • напруга на дотик (якщо виконано за нормами  на напругу за дотиком);
  • напруга на ЗП при стіканні з нього струму замикання на землю;
  • опір контактних з’єднань.

Доступно за замовленням

Вимірювання опору контуру заземлення

Вимірювання опору контору заземлення проводиться згідно вимогам СОУ-Н ЕЕ 20.302:2020

Перевірку опору контуру заземлення проводять в повному обсязі — після монтажу, капітального ремонту, реконструкції. Вимірювання опору заземлювального пристрою — не рідше одного разу на 12 років.
Перевірка корозійного стану (з вибірковим розкриттям грунту) — не рідше одного разу на 12 років.
Перевірка наявності і стану кіл (зв’язків) між заземлювачем та елементами, з’єднань природних заземлювачів з заземлювальним пристроєм, відповідність проекту — після ремонту, але не рідше одного разу на 12 років, а для тих, які відпрацювали 25 років та більше, — не рідше одного разу на 6 років. Вимірювання напруги дотику (якщо пристрій виконаний за нормами дотику) у розрахункових точках — не рідше одного разу на 6 років.

Після КЗ або грозових розрядів необхідно провадити огляд заземлювального пристрою. Вимірювання опору петлі фаза-нуль — не рідше одного разу на 6 років.
Вимірювання опору заземлювальних пристроїв опор з засобами захисту від перенапруг ПЛ 110 кВ і више — не рідше одного разу на 6 років. ПЛ, які відпрацювали 25 років і більше, — за рішенням технічного керівника енергопідприємства.

Згідно вимогам ПУЕ

1.8.206. Вимірювання опору заземлювальних пристроїв.

Найбільші допустимі значення опору заземлювальних пристроїв електро­ установок (крім повітряних ліній) наведено в табл. 1.8.36. Найбільші допустимі значення опору заземлювальних пристроїв повітряних ліній наведено в табл. 1.8.37. Вимірювання проводять після приєднання природних заземлювачів.

Згідо вимогам ПТЕЕС

Вимірювання опору заземлювального пристрою слід проводити після монтажу, переобладнання, ремонтів цих пристроїв, але не рідше одного разу на 12 років, а в особливо небезпечних умовах (для ліфтів, пралень, лазень, вантажопідіймальних машин, механізмів тощо) не рідше ніж один раз на рік.

Нормативна єдина форма протоколу згідно Додатку 7 до пункту 7.6.36 ПБЕЕС

ПРОТОКОЛ
вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування

Замовник _______________________________
Об’єкт _______________________________
Дата_______________________________

1. Основні дані вимірювальних приладів:
2. Стан погоди протягом останніх трьох днів і в день проведення вимірювань:
3. Спосіб виконання заземлення:
4. Дані вимірювань:

№ п/пВимірюваний об’єктОпір, ОмПримітка
розтіканняперехідний
1
2
3

ВИСНОВОК:

Випробування провадили: _____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (посада)
Керівник робіт ___________________________________________

МП

Одиниця вимірювання

один вимір