297.47 грн774.41 грн

Фахівці електротехнічної лабораторії Югінсервіс проводять вимірювання та випробування конденсаторів відповідно до вказівок норм ПУЕ, ПТЕЕП та СОУ-Н ЇЇ 20.302-2007. Параметри конденсатора є визначальними при оцінці працездатності схеми, в якій він знаходиться.

Артикул: Невідомо Категорія:
Перевірка силових конденсаторів

Перевірка силових однофазних та трифазних конденсаторів проводиться відповідно до норм ПТЕЕС

Додаток 1

Таблиця 3. Силові конденсатори

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1. Зовнішній огляд

К, П

Перевірка на відсутність течі просочувальної рідини, пошкодження ізоляторів, здуття стінок корпусу конденсатора

З експлуатації знімаються конденсатори, що мають краплинну течу, яку не можна усунути, пошкодження ізоляторів, здуття стінок корпусу

2. Вимірювання опору ізоляції

К

Значення опору ізоляції між виводами і корпусом конденсатора не нормується, але воно має бути не меншим ніж 100 МОм.

Вимірювання опору ізоляції ізолюючих фарфорових підставок конденсаторів проводиться відповідно до пункту 2 таблиці 8 цього додатка

Вимірювання проводиться мегаомметром на напругу 2500 В

3. Вимірювання значення ємності конденсатора

К, М

Допускається відхилення значення ємності від вихідних даних:
не більше ніж на плюс 10 % та не менше ніж на мінус 10 % для косинусних конденсаторів;

не більше ніж на плюс 10 % та не менше ніж на мінус 15 % для конденсаторів поздовжньої компенсації;

не більше ніж на плюс 5 % та не менше ніж на мінус 5 % для конденсаторів зв’язку та конденсаторів – подільників напруги, якщо інші значення не вказані в документації підприємства-виробника

4. Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц

К

Необхідність проведення випробування конденсаторів підвищеною напругою, значення випробної напруги та тривалість її прикладання визначають за інструкціями підприємства- виробника

Випробування відносно корпусу проводиться при перемкнутих виводах конденсатора. Випробування конденсаторів відносно корпусу, що мають один вивід, з’єднаний з корпусом, не проводяться

5. Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат tg

К

Виміряні значення tg не повинні перевищувати 0,8 % за температури 20° C. Якщо виміри проведені за температури, яка відрізняється від 20° C, необхідно застосовувати коефіцієнт перерахунку, що дорівнює 0,3 % на 1° C

Вимірювання проводяться на конденсаторах зв’язку, відбору потужності та конденсаторах для подільників напруги

6. Випробування батареї конденсаторів

К

Випробування проводять трикратним увімкненням батареї на номінальну напругу з контролем значення сили струму кожної з фаз

Значення сили струму в різних фазах не повинні відрізнятися один від одного більше ніж на 5 %

Примітки:

1. К, М – проводяться у терміни, установлені системою ТОР.

2. Вимірювання та перевірка силових конденсаторів проводяться для:

  • косинусних конденсаторів під час капітального ремонту, але не рідше ніж один раз на 8 років, якщо інше не передбачене інструкцією підприємства-виробника;
  • конденсаторів зв’язку та відбору потужностей – за результатами огляду та за необхідності;
  • подільників напруги – під час капітального ремонту обладнання або розподільної установки (РУ);
  • конденсаторів подовжньої компенсації – у перші 2 роки експлуатації – щорічно, у подальшому – один раз на 3 роки.
Напруга

до 1 кВ, до 10 кВ

Тип

Однофазний, Трифазний

Одиниця вимірювання

шт