4.58 грн

Перевірка наявності і стану ланцюгів між заземлювачами і елементами, які заземлюються, з’єднань природних заземлювачів з заземлюючим пристроєм і з’єднань між головною заземляючою шиною (ГЗШ) і провідниками системи зрівнювання потенціалів

Необхідно перевіряти після монтажу, переобладнання, ремонтів.
Термін вимірів перехідних опорів з’єднань для заземлюючих пристроїв, що експлуатуються до 25 років, не рідше одного разу в 12 років, понад 25 років не рідше ніж один раз на 6 років, а при влаштуванні заземлення електроустановок (окремих струмоприймачів), які експлуатуються в особливо небезпечних приміщеннях, і заземлюючих пристроїв електроустановок вантажопідіймальних машин, механізмів – не рідше одного разу на рік.
Візуальний огляд видимої частини заземлювального пристрою проводиться не рідше одного разу на рік.
Огляд заземлювального пристрою провадиться також після КЗ або грозових розрядів.

Доступно за замовленням

Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами.

Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами проводиться згідно норм Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС), Таблиця 25. п.1. Заземлювальні пристрої.

Перевіряється перетин, цілісність і міцність провідників заземлення та РЕN (PE) провідників, їх з’єднань і приєднань. Перевіряється захист від корозії заземлювального пристрою при входженні в грунт на довжину 70 см.

Не повинно бути обривів і незадовільних контактів у провідниках, що з’єднують елементи, які заземлюються з заземлювачами і ГЗШ або PEN (PE) провідника із заземлювачами. Надійність зварювання перевіряють ударом молотка, збереження і стан кола заземлення і заземлювачів – за допомогою приладів і засобів діагностики. Необхідно перевіряти після ремонту дійсне розташування заземлювачів, але не рідше одного разу на 12 років. Стан підземної частини контролюють згідно СОУ 31.2-21677681-19.
Перехідний опір контактного з’єднання повинен бути не більше 0,1 Ом при поточній експлуатації.

Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами проводиться для котроля виконання норм Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) п. 1.7.92 – 1.7.96 (Заземлювальні пристрої електроустановок напругою до 1 кВ в електричних мережах з глухозаземленою нейтралью).

Згідно п. 1.7.92 ПУЕ опір заземлювального пристрою, до якого підключена нейтраль джерела живлення або висновки джерела однофазного струму, в будь-який час року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127В джерела однофазного струму. Це опір необхідно забезпечувати з урахуванням використання всіх заземлювачів, приєднаних до PEN- (PE-) провідника, якщо кількість ліній, що відходять не менше двох. Лінія з найбільшою кількістю заземлювачів, приєднаних до PEN- (PE-) npoпроводнікам, не враховується. Опір заземлення, до якого безпосередньо приєднують нейтраль джерела трифазного струму або виводи джерела однофазного струму повинна бути не більше за 15, 30 і 60 Ом. Відповідно для лінійних напруг 660, 380, 220В джерела трифазного струму або 380, 220 в 127 В джерела однофазного струму.

Згідно п. 1.7.94 ПУЕ на вводі до електроустановки будинку (будівлі), в якій для захисту від непрямого дотику застосовується автоматичне відключення живлення, за рішенням власника будинку (будівлі) рекомендується влаштовувати повторне заземлення PEN- (PE-) провідника, опір якого має бути не більше 30 Ом.

Одиниця вимірювання

одна точка