349.30 грн931.46 грн

Перевірка працездатності розчіплювачів (теплових, електромагнітних, напівпровідникових тощо) автоматичних вимикачів

Перевірка працездатності автоматичних вимикачів при номінальній і пониженій напрузі оперативного струму

Налаштування спрацювання вимикачів на заданих уставках.

Артикул: Невідомо Категорія:
Перевірка автоматичних вимикачів

Перевірка автоматичних вимикачів проводиться за допомогою пристрою прогрузки автоматичних вимикачів УПА-6М, УПА-10 або навантажувального трансформатора з РНО.

Розчіплювачі мають вимикати автоматичний вимикач за значеннями виміряного параметра (сила струму, значення напруги, час), які знаходяться в межах, заданих підприємством-виробником. Автоматичні вимикачі повинні надійно вмикатися, вимикатися і надійно утримуватися в увімкнутому положенні за значення напруги утримання, заданого підприємством-виробником. Значення напруги спрацьовування та кількість операцій наведено в таблиці 49 додатка 2 до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів.

Таблиця 49. Значення напруги спрацювання та кількість операцій під час випробувань контакторів, магнітних пускачів і автоматичних вимикачів

Операція Значення напруги на шинах оперативного струму Кількість операцій
1. Увімкнення 0,9 (0,85*) Uном 5
2. Увімкнення і вимкнення 0,8 і 1,1** Uном 5
3. Вимкнення 0,8 Uном 10

* Залежно від вимог підприємства-виробника для конкретного типу автоматичного вимикача.

** Якщо за умовами роботи джерела оперативного струму неможливо збільшити значення напруги до 1,1 Uном, дозволено проведення перевірки за максимального значення напруги.

Струм

до 1000 А, до 200 А, до 50 А, до 600 А

Одиниця вимірювання

шт