2,100.00 грн

Розробляємо паспорт на заземлюючий пристрій (контур заземлення) відповідно до вимог глави VII п. 7.4 ПТЕЕС.

 

Доступно за замовленням

Паспорт на заземлюючий пристрій (контур заземлення) затверджується керівником та ГІП (головним інженером проекту).

Паспорт розробляєтся і оформлюється згідно вимог до оформлення креслень, які встановлені державними стандартами.

Паспорт на заземлюючий пристрій відповідно до вимог містить:

  • дату введення в експлуатацію;
  • виконавчу схему пристрою з прив’язкою до капітальних споруд;
  • основні параметри заземлювачів (глибина залягання, кількість, довжина, матеріал, ДСТУ, тощо);
  • величину опору розтікання струму заземлювального пристрою;
  • питомий опір грунту;
  • відомість оглядів і виявлених дефектів;
  • дані про результати перевірок стану пристрою
  • характер ремонтів і змін, унесених у цей пристрій.

Вимірювання опору заземлюючого прістрою (контору заземлення) проводиться згідно вимогам ПУЕ, ПТЕЕС та СОУ-Н ЕЕ 20.302:2020/

Одиниця вимірювання

шт