25.00 грн

Випробування інструменту з ізолювальними рукоятками проводиться за методикою, наведеною в пункті 27.7 Правил експлуатації електрозахисних засобів.

Норми та терміни випробування: 1 раз на 12 міс. протягом 60 с напругою 2 кВ – інструменту з одношаровою ізоляцією.

На засоби захисту, що пройшли випробування, проставляється штамп (наклеюєтся бирка), крім того, замовнику видається протокол випробувань за формою, наведеною в додатку 4 до Правил експлуатації електрозахисних засобів.

Доступно за замовленням

Випробування інструменту з ізолювальними рукоятками

Випробування інструменту з ізолювальними рукоятками проводиться у відповідності до Правил експлуатації електрозахисних засобів.

20. Загальні вимоги до експлуатаційних випробувань електрозахисних засобів

20.1. Загальні положення

20.1.1. Всі електричні випробування електрозахисних засобів (далі – засобів захисту) з використанням підвищеної напруги повинні проводити спеціально навчені працівники.

20.1.2. Кожний засіб захисту перед проведенням випробувань необхідно оглянути – з метою перевірки розмірів, справності, комплектності, стану ізоляційної поверхні, наявності номера.
20.1.3. Експлуатаційні випробування засобів захисту необхідно проводити напругою змінного струму частотою 50 Гц за таких умов:

– температура повітря повинна бути плюс 25 ± 10 oС;

– швидкість підвищення напруги до 1/3 випробної може бути довільною, проте подальше її підвищення повинно бути плавним і швидким, але таким, що за напруги більше 3/4 випробної, повинна забезпечуватись можливість слідкувати за показами вимірювального приладу. Після досягнення потрібного значення напруги необхідно витримати тривалість випробування, а потім напругу швидко знизити до нуля або, по досягненні її значення, що не перевищує 1/3 випробної, зняти напругу згідно з вимогами ГОСТ 1516.2. Похибка експлуатаційних випробувань не повинна перевищувати приведену похибку високовольтної випроб- ної установки, яка атестована в установленому порядку;

– під час проведення випробувань засобів захисту підвищену випробну напругу необхідно прикладати до ізолювальної частини засобу захисту згідно з методикою випробувань. За відсутності відповідного джерела напруги, необхідного для проведення випробувань ізолювального електрозахисного засобу в цілому, допускається проводити випробування йо- го по частинах, поділивши ізолювальну частину засобу захисту не більше як на 4 ділянки, до яких повинна прикладатись частина повної випробної напруги, яка повинна бути пропорцій- на довжині і збільшена на 20 %;

– тривалість прикладання повної випробної напруги до засобу захисту повинна становити: 60 с – для ізоляції з гуми, фарфору і деяких видів негігроскопічних матеріалів, таких як склопластик; 300 с – для ізоляції з твердих органічних матеріалів, таких як бакеліт.

27. Діелектричні засоби захисту. Випробування

27.7. Інструмент з ізолювальними рукоятками. Випробування

27.7.1. В процесі експлуатації інструменту з ізолювальними рукоятками необхідно проводити:
– електричні випробування – 1 раз на 12 міс. протягом 60 с напругою 2 кВ – інструменту з одношаровою ізоляцією;
– огляд на відсутність пошкоджень – інструменту з двошаровою ізоляцією; у разі появи у такого інструменту іншого кольору з-під верхнього шару ізоляції інструмент необхідно замінити.
27.7.2. Електричні випробування попередньо очищеного від бруду і жиру інструменту з ізолювальними рукоятками можна проводити на установці для випробування діелектричних рукавичок, зануривши ізольовану частину інструменту у ванну з водою так, щоб вода не доходила до краю ізоляції на 10 мм. Під час проведення випробувань один вивід випробного трансформатора необхідно приєднати до металевої частини інструменту, а другий, заземлений, – до ванни з водою.

Одиниця вимірювання

шт